Phiếu thu

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu 1: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 132/2018/TT-BTC

Đơn vị:……………….

Địa chỉ:…………..

Mẫu số 01 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

                                               

PHIẾU THU

Ngày…..tháng…….năm….

Quyển số: ………………..

Số: ………………………….

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………….……………………

Lý do nộp:……………………………………………………………………………………………….……………….

Số tiền:………………………….(Viết bằng chữ):………………………………………………..………………..

Kèm theo:……………………………………………………………Chứng từ gốc:

  Ngày …..tháng …..năm ……
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 2: Phiếu thu ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………..

Địa chỉ: ………………….

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU THU

Ngày…..tháng…….năm….

Quyển số: ………………..

Số: ………………………….

Nợ: …………………………

Có: …………………………

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do nộp:…………………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền:…………………………………….. (Viết bằng chữ):…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo:……………………………………….. Chứng từ gốc:

    Ngày….tháng….năm…
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ:……………………………………………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………………………………

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Mời quý khách tham khảo : Xin Phép Xây Dựng Bình Dương

Liên Hệ : Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Trọng Phát

Địa chỉ : 23 Lê Thị Trung, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Email : kimtrongphat@gmail.com

Điện thoại : 0274.6512361

Hotline : 0977.44.32.32 – kinh doanh : 0908.005.622

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.