BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT

GÓI THIẾT KẾ THÀNH PHẦN HỒ SƠ CÔNG TRÌNH BÁO GIÁ ĐƠN VỊ
GÓI CƠ BẢN

(Thời gian 5 đến 10 ngày)

Bản vẽ sơ bộ nội thất,đáp ứng nhu cầu xây thô cho các công trình đơn giản NHÀ PHỐ 70.000 – 100.000đ m2
CĂN HỘ 70.000 – 100.000đ m2
Phối cảnh nội thất (3D) các không gian chính BIỆT THỰ 80.000 – 120.000đ m2
Mặt bằng bố trí vật dụng các không gian chính
GÓI HOÀN CHỈNH

(Thời gian 25 đến 30 ngày)

Bản vẽ chi tiết các vật dụng NHÀ PHỐ 80.000 – 150.000đ m2
Phối cảnh nội thất (3D) các không gian CĂN HỘ 80.000 – 150.000đ m2
Mặt bằng bố trí vật dụng ,mặt đứng,mặt cắt,các không gian BIỆT THỰ 80.000 – 180.000đ m2

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

GÓI THIẾT KẾ THÀNH PHẦN HỒ SƠ CÔNG TRÌNH BÁO GIÁ ĐƠN VỊ
GÓI CƠ BẢN

(Thời gian 5 đến 10 ngày)

Bản vẽ sơ bộ công trình,đáp ứng nhu cầu xây thô cho các công trình đơn giản NHÀ PHỐ 30.000 – 50.000đ m2
BIỆT THỰ 40.000 – 80.000đ m2
Phối cảnh công trình (3D)
Mặt bằng
Mặt đứng
Mặt cắt
GÓI THÔNG DỤNG

(Thời gian 25 đến 30 ngày)

Bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hoàn chỉnh,đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thẫm mỹ ,phục vụ tính khối lượng,dự toán và các công tác xây dựng,hoàn thiện công trình NHÀ PHỐ 60.000 – 100.000đ m2
BIỆT THỰ 80.000 – 135.000đ m2
BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN 80.000 – 180.000đ m2
Phối cảnh công trình (3D)
Bản vẽ chi tiết kiến trúc
Bản vẽ kết cấu
Bản vẽ hệ thống điện, nước,thông tin liên lạc,..
Dự toán
Giám sát tác giả(*)
GÓI CAO CẤP

(Thời gian 30 đến 45 ngày)

Bộ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh,đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thẫm mỹ cao nhất NHÀ PHỐ 100.000- 200.000đ m2
BIỆT THỰ 150.000 – 250.000đ m2
Phối cảnh công trình (3D) BIỆT THỰ CỔ ĐIỂN 200.000 – 350.000đ m2
Bản vẽ chi tiết kiến trúc
Bản vẽ kết cấu
Bản vẽ hệ thống điện, nước,thông tin liên lạc,..
Phối cảnh nội thất công trình (3D)
Bản vẽ chi tiết nội thất
Dự toán
Giám sát tác giả(*)