Phiếu chi

5/5 - (1 bình chọn)

PHIẾU CHI

Ngày …… tháng …… năm 20……

Họ và tên người nhận tiền: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do nhận: ………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: ………………………………………………….. (Viết bằng chữ): ……………………………………………

Kèm theo: ………………………………………………….. Chứng từ gốc.

Ngày ……. tháng …….. năm 20….

 

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

 

 

 

PHIẾU CHI

Ngày …… tháng …… năm 20……

Họ và tên người nhận tiền: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

Lý do nhận: ………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền: ………………………………………………….. (Viết bằng chữ): ……………………………………………

Kèm theo: ………………………………………………….. Chứng từ gốc.

Ngày ……. tháng …….. năm 20….

 

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

 

Mời quý khách tham khảo : Xin Phép Xây Dựng Bình Dương

Liên Hệ : Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Trọng Phát

Địa chỉ : 23 Lê Thị Trung, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Email : kimtrongphat@gmail.com

Điện thoại : 0274.6512361

Hotline : 0977.44.32.32 – kinh doanh : 0908.005.622 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.