Mẫu tờ trình xin chủ trương 2020

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu tờ trình xin chủ trương mới nhất

NHÀ ĐẦU TƯ (ghi rõ tên)
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:………. ………., ngày…..tháng……năm…………

TỜ TRÌNH

V/v Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình:…………………………………………

Kính gửi:………………………………………..

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư”;

Căn cứ Quyết định số 368/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của UBND tỉnh Bình Dương

“Về việc Quy định việc phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu

tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Bình Dương quản lý”; Các cứ pháp lý khác có liên quan;

…….. (Nhà đầu tư) trình xin chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình………. với các nội dung sau:

  1. Tên dự án: …………………………………………………………………………………
  2. Địa điểm, diện tích sử dụng đất dự kiến (m2): ……………………………..
  3. Mục tiêu đầu tư: ………………………………………………………………………..
  4. Nội dung và quy mô dự kiến đầu tư: …………………………………………..
  5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: ……………………………………………………………
  6. Thời hạn thực hiện dự án: ………………………………………………………….
  7. Tiến độ thực hiện dự án: …………………………………………………………….
  8. Các nội dung khác (nếu có): ……………………………………………………….

……… (Nhà đầu tư) trình ……. cho phép đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu

NHÀ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ tên, chức vụ và đóng dấu)

Mời quý khách tham khảo thêm : Xin phép xây dựng tại bình dương

Liên Hệ : Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Trọng Phát

Địa chỉ : 23 Lê Thị Trung, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Email : kimtrongphat@gmail.com

Điện thoại : 0274.6512361

Hotline : 0977.44.32.32 – kinh doanh : 0908005622 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.