Mẫu biên bản cam kết

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu giấy bản cam kết

 

 

Mẫu Giấy cam kết hay Bản cam kết là mẫu văn bản được sử dụng nhằm mục đích cam kết thực hiện công việc gì đó theo như thỏa thuận nhằm đảm bảo sự ràng buộc giữa các bên cần làm cam kết với nhau. Mời bạn đọc tải mẫu Giấy cam kết để tham khảo khi cần thỏa thuận cam kết nhằm tránh các rắc rối về pháp lý sau cũng như tìm hiểu Cách viết giấy cam kết đúng nhất.

  1. Bản cam kết thu nhập cá nhân.
  2. Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội.
  3. Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự.
  4. Mẫu giấy cam kết trả nợ.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

 BẢN CAM KẾT

Kính gửi: …………………………………………………

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..…………………..……………………………..

Mã số thuế (nếu có): …………………………..…………………..……………………………….

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :……………………….Ngày cấp: ……………………..Nơi cấp:……..

Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………….…………….…………………………………………

Nơi làm việc (nếu có): …………………….………………..……………………….……………..

Điện thoại liên hệ: …………………….…………………………………………..…………………

Tôi cam kết các nội dung sau đây…………………………………………………………………….

1………………….………………..……………………………………..……………………………..

2………………….………………..……………………………………..……………………………..

3………………….………………..……………………………………..……………………………..

4………………….………………..……………………………………..……………………………..

5………………….………………..……………………………………..……………………………..

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..……………………………………..……………………………..

2………………….………………..……………………………………..……………………………..

3…………………………………………………………………………………………………………………

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

…………., ngày …… tháng …… năm……….
CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời quý khách tham khảo thêm : xin phép xây dựng bình dương

Liên Hệ : Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Trọng Phát

Địa chỉ : 23 Lê Thị Trung, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Email : kimtrongphat@gmail.com

Điện thoại : 0274.6512361

Hotline : 0977.44.32.32 – kinh doanh : 0908.005.622

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.