Dịch vụ dời vị trí thổ cư

3.7/5 - (3 bình chọn)

Có được dời vị trí thổ cư không ?

Thưa Công ty tư vấn, Tôi có một vấn đề mong Công ty tư vấn: Tôi có một mảnh đất 10.000 m2, trong đó 500m2 là đất thổ cư, vị trí đất thổ cư hiện tại nằm giữa mảnh đất, cách đường nhựa 30m. Trên diện tích đất thổ cư tôi có căn nhà cấp 4 (nhà mới xây) khoàng 200m2.
Nay tôi muốn định vị lại vị trí đất thổ cư, dời xuống gần đường hơn. nhưng vẫn muốn giữ lại căn nhà cũ để làm nhà kho. Tôi có hỏi cán bộ địa chính xã thì được trả lời ” đất thổ cư đã có công trình trên đó ( bất cứ công trình gì) thì không được định vị lại. Tôi muốn hỏi điều này có đúng không ?
Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Kim Trọng Phát

Trả lời:

1.Cơ sở pháp lý
-Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13;
-Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
2.Nội dung trả lời
“a) Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.”
•Thời hạn giải quyết:
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:
“b) Chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày.”
Như vậy trong trường hợp này thì việc gia đình bạn muốn chuyển diện tích đất ở sang vị trí diện tích đất khác không có cùng mục đích sử dụng thì gia đình bạn cần làm thủ tục :
– Làm đơn dời 1 phần vị trí thổ cư, vì chúng ta đã sử dụng 200m2 còn 300m2, trong trường hợp này ta có thể dời 300 m2 còn lại theo vị trí mong muốn.
– Còn nhà đã xây rồi thì phải định vị thổ cư ngay vị trí 200 m2

Thành Phần hồ sơ dời vị trí thổ cư gồm:

  • sổ đất sao y bản chính – 1 bản
  • giấy chứng minh + hộ khẩu
  • đơn đề nghị dời vị trí thổ cư

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ DỜI THỔ CƯ

Dời vị trí thổ cư thì tùy vào diện tích dời thổ cư(vì dời nhiều sẽ tốn tiền công đo vẽ của phòng Tài Nguyên Môi Trường), giá thường thì rơi vào khoản sau:

Quy Mô Công Trình Đơn giá
Nhỏ hơn 100 m2. 6.000.000 đ
Từ 100 m2 đến 200 m2. 6.500.000 đ
Từ 200 m2 đến 300 m2. 8.000.000 đ
Từ 300 m2 đến 400 m2. 9.500.000 đ
Từ 400 m2 trở lên Giá thỏa thuận

Bảng giá trên là bao gồm phí dịch vụ đo vẽ trọn gói( chi phí hóa đơn phí và lệ phí của phòng Tài Nguyên).

Mẫu đơn dời vị trí thổ cư :

——————————————————————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN VỊ TRÍ ĐẤT 

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………….

– Ông…………………… – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…………..

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền sao cho phù hợp với trường hợp của bạn)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

Tên tôi là:……………………………………………………… Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……………………………………….……………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………….………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………….

Là:……………. (tư cách làm đơn, ví dụ, chủ sử dụng mảnh đất số…….. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……………. do Sở Tài nguyên và môi trường………….. cấp ngày…/…./……)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận vị trí đất, ví dụ:

Ngày…/…./……, tôi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số……………… do ……………… cấp ngày…/…/…….. đối với quyền sử dụng mảnh đất….. theo hồ sơ địa chính…… của UBND xã (phường, thị trấn)……. Năm………

Ngày…/…./…… tôi có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất trên cho Ông:……………………. Sinh năm:……………..

Chứng minh nhân dân số:…../………/………

Tuy nhiên, Ông……………….. có yêu cầu tôi xác nhận về vị trí của mảnh đất mà tôi sẽ chuyển nhượng đúng với thông tin mà tôi đã đưa ra.)

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan tiến hành xem xét và xác nhận vị trí của mảnh đất số…………. được cấp Giấy chứng nhận số………………… do Sở tài nguyên và môi trường…………. cấp ngày…/…/….. Cụ thể như sau:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn đưa ra các thông tin về vị trí mảnh đất mà bạn cần xác nhận cũng như các thông tin khác mà bạn cần xác nhận)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và xác nhận thông tin trên cho tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 Xác nhận của … Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn lên thổ cư :

——————————————————————–
ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mẫu số 11/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:
…..Giờ….phút, ngày…/…/….…
Quyển số ……, Số thứ tự……..
Người nhận hồ sơ
          (Ký, ghi rõ họ tên)
ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
 Kính gửi :………………………………………………………………..
I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )
1. Người sử dụng đất:
  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..           ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  1.2 Địa chỉ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng:
   2.1. Thửa đất số:………………………………; 2.2. Tờ bản đồ số: ………………………………………..;
   2.3. Địa chỉ tại:……………………………………………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………… ……………………………………………………………;
   2.4. Diện tích thửa đất:………………. m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:………………………………;
   2.6. Thời hạn sử dụng đất:……………………….;
   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ………………………………………………. …………………………………..;
   2.8. Tài sản gắn liền với đất:………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………           …………………………………………………………………………………………………………………………………
    2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:……………………………………………………………………………..
    2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
        – Số phát hành:…………………… (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
        – Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:……………….., ngày cấp …../…../……..
3. Mục đích sử dụng đất xin được chuyển sang:
   ………………………………………………………………………………………………………………………………
4- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:
      – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên.
      – …………………………………………………………………………………………………………………………
      – …………………………………………………………………………………………………………………………
      – …………………………………………………………………………………………………………………………
      – …………………………………………………………………………………………………………………………
      – …………………………………………………………………………………………………………………………
            Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.
                                                      ….., ngày ….tháng …năm ……
                                                   Người viết đơn
                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)
Trân trọng!

Mời quý khách tham khảo : Xin Phép Xây Dựng Bình Dương

Liên Hệ : Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Trọng Phát

Địa chỉ : 23 Lê Thị Trung, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Email : kimtrongphat@gmail.com

Điện thoại : 0274.6512361

Hotline : 0977.44.32.32 – kinh doanh : 0908.005.622 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *