Biên bản thanh lý hợp đồng

5/5 - (1 bình chọn)

Mẫu Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Mới Nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng nhằm ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu các hạng mục của công việc cũng như nghĩa vụ thanh toán hoặc xuất hóa đơn tài chính theo quy định:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………o0o……..

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ………..

 

Căn cứ vào Hợp đồng …………. số: ……/……../……/20….. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm …….., chúng tôi gồm:

 

BÊN ……………….

CÔNG TY …….

Địa chỉ trụ sở chính: ………….

Đại diện bởi ông : ……….

Chức danh           : Giám đốc

Số điện thoại        : ………                     Fax: ……….

MST                     : ………………………….

Sau đây gọi tắt là Bên A

BÊN ……………….

CÔNG TY …….

Địa chỉ trụ sở chính: ………….

Đại diện bởi ông : ……….

Chức danh           : Giám đốc

Số điện thoại        : ………                    Fax: ……….

MST                     : ………………………….

Sau đây gọi tắt là bên B.

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý Hợp đồng …….. ………… số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..   với nội dung sau:

 

ĐIỀU 1: Bên B đã tiến hành …………… cho Bên A theo hợp đồng ……….. nghiệp số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../…….

 

ĐIỀU 2: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán:

  • Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:
  • Giá trị hợp đồng trước thuế:
  • Thuế VAT:
  • Giá trị hợp đồng sau thuế:
  • Phương thức thanh toán: Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B khoản tiền trên ……………………..

 

 

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại Điều 2 của Biên bản này.

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng …………. số: ……/……../……/200. ký ngày …./…../……..  giữa Công ty ………… và Công ty ………..

Biên bản thanh lý này được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

Mời quý khách tham khảo thêm : xin phép xây dựng bình dương

Liên Hệ : Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Kim Trọng Phát

Địa chỉ : 23 Lê Thị Trung, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Email : kimtrongphat@gmail.com

Điện thoại : 0274.6512361

Hotline : 0977.44.32.32 – kinh doanh : 0908.005.622

 

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.